Skład Zarządu Osiedla Słoneczne (kadencja 2011-2015)

1. Sławomir Cisz – Przewodniczący Zarządu
2. Wiesław Gąsiorowski – Członek Zarządu
3. Leszek Kot – Członek Zarządu