Zapraszamy na spotkanie w sprawie programu rewitalizacji Gminy Łęczna

Burmistrz Łęcznej zaprasza na spotkanie w sprawie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Łęczna na lata 2016-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Termin spotkania: 10 maja 2017 r., godz. 16.00.
Miejsce spotkania: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Plac Kościuszki 22

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81-53-58-638