Wybraliśmy skład zarządu

7 września odbyło się spotkanie wyborcze mieszkańców osiedla Słoneczne, na którym został wyłoniony skład Zarządu Osiedla.

Łukasz Warzyszak – przewodniczący
Stanisław Cisz – członek
Stanisław Bosak – członek