Zebranie wyborcze

MIESZKAŃCY OSIEDLA
„SŁONECZNE” w ŁĘCZNEJ

Burmistrz Łęcznej, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Osiedla „Słoneczne”, zwołuje na dzień

7 września 2015r. – godz. 18.00

ZEBRANIE WYBORCZE
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA
„SŁONECZNE”

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej
ul. Plac Kościuszki 22
na którym zostanie wybrany Zarząd Osiedla
na kadencję 2015-2019

(Drugi termin zebrania, w przypadku braku quorum, w tym samym dniu o godzinie 18.15)