Wciąż nie znamy przedstawicieli naszego osiedla

Na dzień 11 maja został wyznaczony termin zebrania, na którym kolejny raz wybieraliśmy skład zarządu osiedla. Niestety z uwagi na brak quorum głosowanie nie odbyło się. Nie został spełniony warunek minimum 20 uprawnionych mieszkańców osiedla w pierwszym terminie głosowania, ani 15 uprawnionych w drugim – pojawiło się tylko 5 osób. Na chwilę obecną termin kolejnego zebrania nie został jeszcze wyznaczony.